TUKIASUMINEN

Tukiasuminen on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, jotka tarvitsevat itsenäiseen asumiseen ja päivittäisten asioiden hoitamiseen tukea ja apua. Apua voi tarvita myös elämän taitojen vahvistamiseen, päätöksentekoon, asioimiseen, sairauden oireiden hallintaan sekä lääkehoidon toteuttamiseen että raittiuteen tukemiseen. Kuntoutuja saattaa myös tarvita tukea sosiaalisen  toimintakyvyn kehittämiseen ja ylläpitoon.

AKTIIVISTA ARKEA

Tuen  tarpeen tapaan myös asumisen sisältö arvioidaan asiakaskohtaisesti. Tuki käynnin aikana voidaan esimerkiksi avustaa asiakasta ruoanlaitossa, tarjota psykososiaalista tukea, ohjata palvelujärjestelmässä toimimisessa tai motivoida mielekkään vapaa-ajan toiminnan löytämisessä.

Asiakkaan arkielämässä selviytyminen edellyttää henkilökunnan saatavilla oloa klo 8:00-15:00, ohjausta, tukea, ja valvontaa päivittäisissä toimissa sekä sairaanhoidollista apua mm. lääkehoidossa. Tukiasumisessa asiakas huolehtii itse tai tuetusti omasta perushygienistaan ja oman asuntonsa siivouksesta sekä pyykkihuollosta ja palveluntuottaja huolehtii yhteisten tilojen siivouksesta. Asumisen yhteisön kautta asiakkaita ohjataan viettämään aktiivista arkea yhdessä muiden asiakkaiden kanssa.

ASUMINEN SUUNNITELLAAN ASIAKKAAN TARPEISIIN

Tukiasuminen suunnitellaan aina asiakkaan yksilöllisistä tarpeista käsin. Perustasolla asiakasta tavataan päivittäin, mutta kunnon ollessa parempi voidaan asiakasta vuorostaan tavata vaikka kerran viikossa. Jos taas perustason tuki ei riitä asiakkaalle, voidaan tukea lisätä tarpeen mukaan.Palvelu suunnitellaan aina asiakkaan sen hetkisen tilanteen mukaan, yhdessä kunnan yhteistyö henkilön sekä asiakkaan ja hänen tuki verkostonsa kanssa. Palvelutarpeen muutoksiin voidaan reagoida nopeasti ja joustavasti.

Kysy vapaita asiakaspaikkoja

Otamme yhteyttä sinuun 24h kuluessa.